Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

13. 11 2020

› Byly zveřejněny informace pro pacienty o prokazování onemocnění COVID-19 jako nemoci z povolání. Postup naleznete zde.
V této sekci naleznete materiály ke stažení rozdělené dle témat: