Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností - projekt
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
 území dopadu Plzeňský kraj

 

Údaje o projektu

Údaje o příjemci

Cíle projektu

Etapy projektu

Plánované aktivity