28.4. 2017

Pozvánka na Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci, na který si Vás dovoluje pozvat Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty UK v Plzni

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, Alej Svobody 80; vchod F, 8. patro
Datum konání: 26. 4. 2017 od 9,00 do 16,00 hodin


26.4. 2017

Pozvánka na Večer Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň v rámci pravidelných přednášek Spolku lékařů v Plzni ČLS JEP

Místo konání: Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Datum konání: 5. 4. 2017 od 18,00 hodin

1.1. 2016

15.12. 2015

Novinky v legislativě ve vztahu k oboru Pracovní lékařství
Zákon 267/2015 Sb. novela zákona o ochraně veřejného zdraví (původní zákon 258/2000 Sb.)
Vyhláška 271/2015 Sb. novela vyhlášky o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (původní vyhláška 277/2004 Sb.)
Nařízení vlády 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (nahrazuje vyhlášku 440/2001 Sb., zrušenou novým Občanským zákoníkem)

Zde naleznete Sbírku zákonů, kde najdete plný text zákona i související vyhlášky a nařízení.

6.10. 2015

Pozvánka na seminář Nemoci z povolání a pracovní prostředí III

Místo konání: Plzeň - Fakultní nemocnice Lochotín, seminární místnost kliniky (vchod F, 8. patro)
Datum konání: pátek 23. října 2015 od 9:15 do 13:00


9.3. 2015

Pozvánka na seminář Nemoci z povolání a pracovní prostředí II

Místo konání: Plzeň - Fakultní nemocnice Lochotín, seminární místnost kliniky (vchod F, 8. patro)
Datum konání: pátek 13. března 2015 od 9:15 do 13:00

8.1. 2015

Upozornění pro lékaře indikující lázeňskou rehabilitační péči:
ve Sbírce zákonů dne 6. 1. 2015 vyšel Zákon 1/2015 Sb., kterým se mění Zákon 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a týká se především Lázeňské rehabilitační péče a Vyhláška 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče. Zde naleznete Sbírku zákonů, kde najdete plný text zákona i související vyhlášky.

5.1. 2015

K 1. 1. 2015 došlo ke změně v Seznamu nemocí z povolání podle NV 168/2014 Sb. Zde naleznete oblasti, kterých se novela týká.

29.12. 2014

20.9. 2014

Pozvánka na seminář Nemoci z povolání a pracovní prostředí I

Místo konání: Plzeň - Fakultní nemocnice Lochotín, seminární místnost kliniky (vchod F, 8. patro)
Datum konání: pátek 26. září 2014 od 9:00 do 13:00

16.9. 2014

Zde naleznete pozvánku a program VII. ročníku kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, který se uskuteční ve dnech 16. - 17. 10. 2014 v přednáškových sálech Společenského domu v Luhačovicích.

6.3. 2014

Pozvánka na seminář Večer kliniky pracovního lékařství

Místo konání: Plzeň - Šafránkův pavilon, alej Svobody 31
Datum konání: středa 9. dubna 2014 od 18:00 do 20:00

3.3. 2014

Zde naleznete pozvánku na VII. ročník kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, který se uskuteční 16. - 17. 10. 2014 v Luhačovicích.

29.12. 2013

30.9. 2013

Fotografie ze závěrečného semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností ze dne 17. 9. 2013.

27.9. 2013

Fotografie ze semináře, který se uskutečnil 14. 9. 2013 v prostorách hotelu Primavera.

25.9. 2013

V sekci ke stažení jsou dostupné přednášky ze seminářů, které se konaly 14. a 17. 9. 2013.

20.9. 2013

Zde naleznete přednášky (.rar, 3,5MB) semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností ze dne 17. 9. 2013. Jednotlivé přednášky ze seminářů konaných dne 14. 9. a 17. 9. budou dostupné v sekci ke stažení během následujícího týdne.

18.9. 2013

Zde naleznete přednášky (.rar, 3,5MB) semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností ze dne 14. 9. 2013.

22.8. 2013

Pozvánka na dvojici závěrečných seminářů projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Místo konání: Plzeň - PRIMAVERA, Hotel & Congress Centre, Nepomucká 1058/128
Datum konání: sobota 14. září 2013 od 10:00 do 15:00

Pozvánka dostupná zde

Místo konání: Plzeň - PRIMAVERA, Hotel & Congress Centre, Nepomucká 1058/128
Datum konání: úterý 17. září 2013 od 14:00 do 17:00

Pozvánka dostupná zde

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu broncova@fnplzen.cz

12.8. 2013

V září 2013 (14.9. a 17.9.) se uskuteční závěrečné semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností. Místo konání spolu s programem seminářů bude upřesněno.

25.6. 2013

V sekci Ke stažení jsou dostupné všechny jednotlivé přednášky z předchozích seminářů.
Seminář - Novinky v alergologii, posuzování způsobilosti k práci (dle 79/2013 Sb.), 15. 5. 2013
Seminář - Problematika sociálních dávek, problematika ergonomie na pracovišti, 21. 5. 2013
Seminář - Nádorová onemocnění, 1. 6. 2013 - Hotel Primavera

12.6. 2013

Fotografie ze semináře problematika sociálních dávek, problematika ergonomie na pracovišti (ze dne 21. 5. 2013).

6.6. 2013

Fotografie ze semináře, který se konal dne 15. 5. 2013 - Téma semináře: Novinky v oblasti alergologie, posuzování způsobilosti k práci (dle v. 79/2013 Sb.).

3.6. 2013

Zde naleznete přednášky (.rar, 9,5MB) semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností ze dne 1. 6. 2013. Téma semináře: Nádorová onemocnění

29.5. 2013

Zde naleznete přednášky (.rar, 1,6MB) semináře ze dne 21. 5. 2013 (Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře, posuzování stupně závislosti, posuzování způsobilosti k práci dle v. 79/2013 Sb.).

23.5. 2013

Pozvánka na seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Nádorová onemocnění
Místo konání: Plzeň - PRIMAVERA, Hotel & Congress Centre, Nepomucká 1058/128
Datum konání: sobota 1. června 2013 od 10:00 do 16:00

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu broncova@fnplzen.cz

17.5. 2013

Zde naleznete přednášky (.rar, 3MB) semináře ze dne 15. 5. 2013 (Novinky v oblasti alergologie, posuzování způsobilosti k práci dle v. 79/2013 Sb.). Samotné přednášky budou dostupné během příštího týdne v sekci "ke stažení".
Aktualizace (24. 5. 2013): Do archivu doplněna přednáška doc. MUDr. Petra Panznera, CSc.- Novinky v alergologii

9.5. 2013

Fotografie ze semináře Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností - Alergická onemocnění. Tento seminář se uskutečnil dne 20. 4. 2013 v hotelu Primavera v Plzni.

3.5. 2013

Do složky ke stažení byly přidány jednotlivé přednášky (Alergická onemocnění) přednesené 20. 4. 2013 v hotelu Primavera v Plzni.

29.4. 2013

Pozvánka na dvojici seminářů projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Novinky v oblasti alergologie, posuzování způsobilosti k práci (dle v. 79/2013 Sb.)
Místo konání: Plzeň - CD Hotel Garni, Karlovarská 563/83
Datum konání: středa 15. května 2013 od 13:00 do 17:00

Pozvánka dostupná zde

Téma semináře: Problematika sociálních dávek, problematika ergonomie na pracovišti
Místo konání: Plzeň - CD Hotel Garni, Karlovarská 563/83
Datum konání: úterý 21. května 2013 od 13:00 do 17:00

Pozvánka dostupná zde

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu machartova@fnplzen.cz

22.4. 2013

Zde naleznete kompletní balík přednášek (.rar, 8MB) z posledního semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností (Alergická onemocnění), který se uskutečnil 20. 4. 2013 v hotelu Primavera v Plzni. Jednotlivé přednášky budou na stránkách dostupné do konce týdne.

2.4. 2013

Pozvánka na seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Alergická onemocnění
Místo konání: Plzeň - PRIMAVERA, Hotel & Congress Centre, Nepomucká 1058/128
Datum konání: sobota 20. dubna 2013 od 10:00 do 16:00

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu broncova@fnplzen.cz

26.3. 2013

Dne 20. 4. 2013 se uskuteční seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností tématicky zaměřen na alergická onemocnění. Více informací (místo konání, rozpis přednášek, přihlášku) naleznete v pozvánce na tento seminář.

11.1. 2013

Druhá část fotografií ze semináře Infekční onemocnění – problematika pracovního prostředí a infekčních nemocí z povolání (15.12. 2012, Šafránkův pavilon v Plzni).

3.1. 2013

Do složky Ke stažení byly doplněny přednášky ze semináře Infekční onemocnění – problematika pracovního prostředí a infekčních nemocí z povolání, který se uskutečnil 15.12. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni.

23.12. 2012

21.12. 2012

Fotografie ze semináře Infekční onemocnění – problematika pracovního prostředí a infekčních nemocí z povolání, který se uskutečnil 15.12. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni.

18.12. 2012

Zde naleznete balík (5 MB, .rar) přednášek ze semináře (téma infekčních onemocnění), který se uskutečnil dne 15.12.2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni. Samostatné přednášky budou připraveny ve složce ke stažení do konce týdne.

27.11. 2012

Druhá část fotografií ze semináře Onemocnění pohybového aparátu, který se uskutečnil 10.11. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni.

19.11. 2012

Fotografie ze semináře Onemocnění pohybového aparátu, jenž se uskutečnil 10.11. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni.

15.11. 2012

Pozvánka na seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Infekční onemocnění – problematika pracovního prostředí a infekčních nemocí z povolání
Místo konání: Plzeň - Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, velká posluchárna
Datum konání: sobota 15. prosince 2012 od 10:00 do 15:00

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu broncova@fnplzen.cz

14.11. 2012

Jednotlivé přednášky přednesené 10.11. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni jsou doplněny v sekci Ke stažení.

12.11. 2012

Zde naleznete balík přednášek (6 MB, .rar), které se uskutečnily 10.11.2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni. Samostatné přednášky budou připraveny ve složce ke stažení do konce týdne.

5.11. 2012

Program semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností, který se uskuteční tuto sobotu (10.11.2012) v Šafránkově pavilonu v Plzni.

23.10. 2012

Pozvánka na seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Onemocnění pohybového aparátu vznikající v souvislosti s pracovní zátěží
Místo konání: Plzeň - Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, velká posluchárna
Datum konání: sobota 10. listopadu 2012 od 10:00 do 15:00

Přihlášky zasílejte dle instrukcí v souboru buďto na adresu řešitelského pracoviště (Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň) či na emailovou adresu broncova@fnplzen.cz

17.10. 2012

Pozvánka na dvojici seminářů projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Téma semináře: Onemocnění pohybového aparátu vznikající v souvislosti s pracovní zátěží
Místo konání: Plzeň - Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, velká posluchárna
Datum konání: sobota 10. listopadu 2012 od 10:00 do 15:00

Téma semináře: Infekční onemocnění – problematika pracovního prostředí a infekčních nemocí z povolání
Místo konání: Plzeň - Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, velká posluchárna
Datum konání: sobota 15. prosince 2012 od 10:00 do 15:00

Pozvánky budou zaslány e-mailem i poštou a také budou vyvěšeny k event. vyplnění a zaslání e-mailem na stránkách projektu.

15.10. 2012

Zde naleznete aktualizovaný program VI. ročníku Kongresu Nemocí z Povolání, který se uskuteční tento víkend v Luhačovicích.

10.9. 2012

Pozvánka na VI. ročník Kongresu Nemocí z Povolání, který se uskuteční v pátek 19. října a v sobotu 20. října 2012 v přednáškových sálech Společenského domu v Luhačovicích.
Aktualizace: Aktuální program Kongresu Nemocí z Povolání naleznete zde.

26.6. 2012

Fotografie z bloku resuscitace semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností (ze dne 12.5. 2012).

20.6. 2012

Fotografie ze semináře projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností uskutečněného dne 12.5. 2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni.

12.6. 2012

Aktualizována složka ke stažení. Byly doplněny jednotlivé přednášky, které se uskutečnily 12.5.2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni

5.6. 2012

Do složky ke stažení přidán balík (.rar 4MB) přednášek, které se uskutečnily 12.5.2012 v Šafránkově pavilonu v Plzni. Samostatné přednášky budou připraveny ke stažení do týdne.

15.5. 2012

Vyvěšení vlajky EU v místě realizace projektu, jako připomínka Dne Evropy

17.4. 2012

Pozvánka na seminář projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Místo konání : Plzeň - Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, velká posluchárna

Datum konání: sobota 12. května 2012 od 10:00 do 15:00

14.3. 2012

Fotografie ze schůze řešitelů projektu

22.2. 2012

Fotografie ze semináře Společností nemocí z povolání ČLS JEP na téma Poskytování pracovně lékařských služeb

17.2. 2012

Informace ohledně VI. ročníku kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, který se bude konat 19. - 20. října 2012 v Luhačovicích

9.2. 2012

Pozvánka na seminář pořádaný Společností nemocí z povolání ČLS JEP na téma Poskytování pracovně lékařských služeb. Se svým příspěvkem vystoupí i dr. Machartová (Organizace a administrativa vyšetřování při podezdření na nemoc z povolání)

6.2. 2012

Pozvánka na IX. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie

12.1. 2012

Přidán odkaz na Sbírku zákonů, kde je uveden zákon č. 373/2011 Sb.- Zákon o specifických zdravotních službách - Hlava IV - Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání:

díl 1 Posudková péče a lékařské posudky § 41 - §52

díl 2 Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměnstnání § 53 - §60

díl 3 Nemoci z povolání §61- §68

Účinost zákona od 1.4.2012.

24.12. 2011

22.12. 2011

Fotografie z konference Globální granty Plzeňského kraje v oblasti podpory 1.3. a 3.2. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

08.12. 2011

Proběhla aktualizace přednášek pro studenty LF UK a pro studenty ZČU, obor ošetřovatelství (v sekci "Ke stažení")

04.12. 2011

Fotografie z natáčení spotu pro TV ZAK

25.11. 2011

Právě byly doplněny přednášky pro studenty ZČU (v sekci "Ke stažení")

21.11. 2011

Schůzka řešitelů ze dne 3.11.2011

27.10. 2011

Přednášky pro studenty ZČU v sekci ke stažení byly právě aktualizovány

24.10. 2011

Fotografie části řešitelského týmu

23.9. 2011

Do sekce ke stažení byly přidány přednášky přednesené studentům ZČU (obor ochrana veřejného zdraví)

02.8. 2011

Do sekce ke stažení byly přidány přednášky přednesené na KÚ Plzeňského kraje

29.7. 2011

Fotografie z přednášky ze dne 12.5. 2011

15.7. 2011

Informace ohledně nabídky pro studenty - studentská odborná vědecká činnost - dostupné zde

11.7. 2011

Stránky spuštěny k datu 11.7. 2011