Cíle projektu


Vytvořit komplexní vzdělávací program v oboru pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Propojit informace z oboru pracovní lékařství s informacemi z ostatních medicínských oborů

Vytvořené vzdělávací programy budou pilotně odzkoušeny