Etapy projektu

Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností je rozdělen celkem na 5 výukových programu, které se během řešení projektu budou dále inovovat a evaluovat dle připomínek příjemců projektu.

  1. Onemocnění pohybového aparátu vznikající v souvislosti s pracovní zátěží.
  2. Alergická onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní zátěží.
  3. Působení chemických látek v pracovním prostředí na lidský organizmus.
  4. Infekční onemocnění jako nemoc z povolání.
  5. Nádorová onemocnění vznikajíc v souvislosti s pracovní zátěží.

Jednotlivé etapy projektu by měly přinést pro příjemce větší informovanost v celém oboru pracovní lékařství, tj. nejen informace o onemocněních vzniklých v souvislosti s prací, ale i informace o možnostech ochrany pracovníků před rizikovými faktory, o legislativních předpisech, které musí dodržovat i zaměstnavatelé v České republice. Nedílnou součástí výukových programů bude i informace o možnostech léčby těchto onemocnění, nejen léčby medikamentosní, chirurgické , ale i léčby rehabilitační a lázeňské – dle platné legislativy naší republiky.
      Úkolem vzdělávacího programu je informovat lékaře komplexně o oboru pracovní lékařství – jde o mezioborovou medicínskou problematiku.