Údaje o příjemci

Příjemce

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni     

IČ/DIČ

00216208/ CZ00216208     

Statutární zástupce
(jméno a příjmení, funkce)

Prof.RNDr. Václav Hampl,DrSc., rektor Univerzity Karlovy     

Vedoucí projektu

Jméno a příjmení
pracoviště

MUDr.Vendulka Machartová,Ph.D.
Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň     

Telefonní číslo/Fax

377103600/377103607     

E-mail

machartova(zavináč)fnplzen.cz