Údaje o projektu


Registrační číslo projektu

CZ.1.07/3.2.02/01.0026

Název projektu

Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností     

Číslo prioritní osy

7.3     

Celková výše finanční podpory [Kč]

7 093 737 Kč     

Částka ESF [Kč]

6 029 676.45

Křížové financování [Kč]

0

Datum zahájení realizace projektu

1.10.2010     

Datum ukončení realizace projektu

30.9.2013     

Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

4075/2010